ICOM IC-5000FX

 

 

       รายละเอียดเพิ่มเติม
 

- 160 ช่อง 245 - 246.9875 MHz.

-ลำโพงติดตั้งด้านหน้าเครื่องขนาด 4 วัตต์

- มีปุ่มที่สามารถโปรแกรมฟังก์ชั่นใช้งานได้ 6 ปุ่ม

- โครงสร้างแข็งแรงระดับมาตรฐานทางทหาร 810F

- มีระบบ 2-Tone 5-Tone CTCSS และ DTCS ในตัว

Dependent scan
การโปรแกรมสแกนแบบ การสแกนขึ้นอยู่กับช่องใช้งาน เมื่อเปลี่ยนช่องใช้งาน ลิสต์ช่อง
ที่สแกนก็จะเปลี่ยนไปตามลิสต์สำหรับช่องนั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อย้ายพื้นที่ใช้งานและเปลี่ยน
ช่องใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องโปรแกรมลิสต์ช่องที่จะสแกนใหม่ ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน

ปิดการใช้งานวิทยุ / เปิดใหม่
ฟังก์ชั่น stun และ kill สั่งปิดการใช้งานเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้ทางอากาศ เมื่อเครื่อง
ได้รับคำสั่ง stun ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะถูกล็อคไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับคำสั่ง Revive หรือใส่
Pasword ปลดล็อค

ฟังก์ชั่น TX Channel setting และ Talk back
Tx channel เป็นช่องที่โปรแกรมให้เป็นช่องส่งในระหว่างสแกน โดยสามารถกำหนดให้ช่อง
เริ่มต้น ช่องสุดท้ายที่พบสัญญาณช่อง priovity หรือช่องอื่นใด เป็นช่องส่ง (TX channel) ได้
หากไม่ได้โปรแกรมช่อง Tx channel ไว้ ฟังก์ชั่น Talk back จะจัดช่องสุดท้ายที่พบสัญญาณ
เป็นช่องส่ง ในขณะการสแกนยังหยุดรับสัญญาณในช่องนั้นตามเวลาที่กำหนด ฟังก์ชั่นนี้
ช่วยให้ผู้ใช้วิทยุสาารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่น Lone worker
เมื่อเครื่องวิทยุไม่มีการใช้งานในระยะเลาที่ตั้งไว้ จะมีเสียงปี๊บและผู้ใช้วิทยุต้องกดปุ่มใช้งาน
ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หากเครื่องวิทยุยังไม่มีการใช้งานภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะส่งสัญญาณ
ฉุกเฉินอัตโนมัติเป็นการเตือนเพื่อนร่วมงานงานว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้วิทยุเครื่องนั้น

MDC-1200
-  ส่งรหัสเมื่อกดปุ่ม PTT ( ส่ง-รับ)
-  ฉุกเฉิน ส่ง/รับ (ไม่มี ACK)
-  เปิดการใช้งานวิทยุ (Revive)
-  Radio check ( รับ)
-  ปิดการใช้งานวิทยุ (stun)
-  5 ตารางชื่อจัดตั้ง (สูงสุด)

พร้อมอุปกรณ์แท้จากโรงงานผู้ผลิตครบชุด มีสติ้กเกอร์ GSR :

     ตัวเครื่อง, ไมค์โครโฟน, ฐานยึดเครื่อง, สายไฟต่อเข้าเครื่อง, คู่มือการใช้งานภาษาไทย
ี่

 

เปิดรับออเดอร์

จันทร์ - เสาร์

8.30 น.-18.30 น.

สนใจสินค้า / รายละเอียดเพิ่มเติม /ขอใบเสนอราคา ติดต่อ

0-24326857 0-24326317, 0-24326318 ,

Mobile  >> 084-3347575

  ID LINE  >>   @specialshop (มีตัว@ด้วยค่ะ)

E-mail : >>  info@specialinter.com  (ฝ่ายขาย /ขอใบเสนอราคา)

E-mail :>>   cc@specialinter.com  (ฝ่ายทำใบอนุญาตวิทยุฯ/งานซ่อม)